Privacy verklaring AnnieShape

AnnieShape B.V. (“AnnieShape” , “wij” en “ons”) verwerkt privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens). AnnieShape vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, wij verwerken persoonsgegevens dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en voor welk doel. Wij adviseren jou om deze verklaring goed door te nemen.

Dit privacy statement is van toepassing op:

 1. a)     Bezoekers van één van de websites van AnnieShape (zoals bereikbaar op de adressen AnnieShape.nl, annieshape.be, annieshape.com, anniephonecover.com, anniephonecover.nl, anyphonecover.com/.,  hierna: de “Websites”);
 2. b)     (Potentiële) klanten en andere personen met wie AnnieShape contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een contactformulier of per telefoon;
 3. c)     Ontvangers van digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van AnnieShape;
 4. d)     Klanten van AnnieShape, de contactpersonen van deze zakelijke klanten en de klanten van onze resellers (verkopers bij wie jij een bestelling plaatst;
 5. e)     Alle andere personen die met AnnieShape contact opnemen en van wie AnnieShape persoonsgegevens verwerkt.

In deze privacy verklaring wordt verstaan onder:

 1. a)     Jij/je/jou: degene van wie persoonsgegevens door AnnieShape worden verwerkt;
 2. b)     persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is;
 3. c)     verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 4. d)     reseller: de verkoper bij wie jij een bestelling plaatst via een (website)module die met de systemen van AnnieShape is verbonden. Deze bestellingen worden direct via de websitemodule naar AnnieShape gestuurd en door AnnieShape afgehandeld in opdracht van de reseller.

Artikel 1.     Wanneer ontvangen wij persoonsgegevens van jou?

AnnieShape ontvangt in de volgende situatie persoonsgegevens van jou:

 1. a)          wanneer jij (één van) de Websites bezoekt;
 2. b)          wanneer jij contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier op één van de Websites of telefonisch;
 3. c)          wanneer jij je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van AnnieShape;
 4. d)          Wanneer jij een bestelling plaatst via de webshop op (één van) de Websites, of via een reseller van AnnieShape;
 5. e)          Wanneer jij een account aanmaakt en/of gebruikt via (één van) de Websites;

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Bezoek Website

Bij een bezoek aan de Websites slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek.

Contact met AnnieShape

Wanneer jij met AnnieShape contact opneemt met bijvoorbeeld een verzoek om informatie, dan bewaart AnnieShape de persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft indien dat nodig is voor een goede afhandeling van jouw verzoek.

Nieuwsbrieven en commerciële e-mails

Uitsluitend als jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, sturen wij jou een nieuwsbrief per e-mail over onze producten en/of diensten. Je kunt altijd afmelden voor de nieuwsbrief, door op de unsubscribe-button te klikken onderaan de nieuwsbrief, of door dit aan te geven in je account.

Daarnaast kunnen wij klanten per e-mail benaderen voor het aanbieden van onze eigen en gelijksoortige producten of diensten als die eerder bij ons zijn besteld. Als je deze e-mails niet van ons wil ontvangen, kun je je ook daarvoor afmelden via de unsubscribe-button (recht van verzet).

Bestellingen plaatsen

Als jij een bestelling plaatst via één van de Websites van AnnieShape, of via een reseller, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

–  Voornaam en achternaam

–  bedrijfsnaam (indien van toepassing)

–  e-mailadres

–  Telefoonnummer

–  Factuuradres

–  Afleveradres

–  Betalingsgegevens

Registratie account en gebruik account

Je kunt een account aanmaken bij AnnieShape, in dat geval hoef je niet bij iedere bestelling jouw persoonsgegevens opnieuw invoeren. Daarnaast vind je in het account een overzicht van de producten en diensten die jij bij ons hebt afgenomen. In sommige gevallen is dit account noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de facturering en betaling. Voor het aanmaken van een account zijn de gegevens nodig zoals hiervoor aangegeven bij het plaatsen van een bestelling, daarnaast verwerken wij de volgende gegevens van jou:

–  Gebruikersnaam (door jou gekozen);

–  Password (door jou gekozen): deze wordt gehasht, wij kunnen jouw password niet inzien;

–  Andere informatie die jij op eigen initiatief aan ons verschaft;

–  Een overzicht van jouw bestelhistorie bij AnnieShape.

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek Websites

Op de Websites worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat we de indeling op onze Websites verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden.

Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Websites cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie hieronder meer over het gebruik van cookies door AnnieShape.

Contact met AnnieShape

Als jij AnnieShape om informatie verzoekt, verwerkt AnnieShape de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

Nieuwsbrieven

Als je jouw e-mailadres hebt opgegeven, kun je je opgeven voor onze gratis nieuwsbrief. Wij zullen deze uitsluitend aan jou toezenden nadat je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Je kunt altijd afmelden voor de nieuwsbrief, door op de unsubscribe-button te klikken onderaan de nieuwsbrief, of door dit aan te geven in je account.

Bestellingen plaatsen

Via jouw account kun je producten van AnnieShape bestellen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, om een bestelling af te kunnen handelen. In het bijzonder gaat het om de volgende doeleinden: 

(i)          De acceptatie van jouw bestelling;

(ii)         De afhandeling van jouw bestelling en het verzenden van het product;

(iii)        Om jou op de hoogte te houden van de status van jouw bestelling;

(iv)       Facturatie;

(v)         Het afhandelen van vragen en klachten.

De gegevens die verband houden met een bestelling, worden bewaard zolang dat nodig is voor afhandeling van de levering en betaling, of langer als er een geschil is ontstaan tussen jou en AnnieShape. Als je een account aanmaakt bij AnnieShape, kun je ook een overzicht vinden van jouw bestelhistorie. In dat geval worden bestellingen bewaard, zolang jouw account blijft bestaan.

Account

De persoonsgegevens in jouw account, worden verwerkt voor jouw gebruiks- en bestelgemak. Daarnaast zullen wij deze persoonsgegevens gebruiken om jouw account aan te maken en te onderhouden, maar ook kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om fraude, misbruik of ongeoorloofd gebruik van jouw account op te sporen, te verhelpen en te voorkomen. De persoonsgegevens bewaren wij zolang jouw account bij ons blijft bestaan en langer indien dat noodzakelijk is voor AnnieShape, bijvoorbeeld wanneer er een geschil is ontstaan tussen jou en AnnieShape.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die jij via de één van de Websites aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

(i)          Om uitvoering te geven aan een andere overeenkomst tussen jou en AnnieShape;

(ii)         Om de Websites en de producten van AnnieShape te ontwikkelen en verbeteren;

(iii)        Voor kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en beoordelingen;

(iv)       Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

(v)         Voor beveiliging van de Websites en het tegengaan van fraude en misbruik van de Websites.

Artikel 4 – Grondslagen

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

–      jij heeft daarvoor toestemming gegeven;

–      het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar jij partij bij bent (bijvoorbeeld een koopovereenkomst), of waar de rechtspersoon die jij vertegenwoordigd partij bij is;

–      het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AnnieShape rust;

–      het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);

–      het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AnnieShape of een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan de belangen van AnnieShape en/of de derde.

Artikel 5 – Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan onze Websites worden er cookies en vergelijkbare technologieën op jouw computer, smartphone, tablet of andere device geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Websites op jouw computer, tablet of smartphone wordt aangemaakt en opgeslagen.

Cookies die AnnieShape gebruikt

AnnieShape maakt gebruik van de volgende functionele cookies, dat zijn cookies waarmee geen persoonsgegevens worden verwerkt:

–  De functionele cookies zorgen ervoor dat de Websites goed functioneren, bijvoorbeeld door je ingelogd te houden in je account (zonder dat je steeds opnieuw je inloggegevens moet invoeren) en door te onthouden welke producten in je winkelmandje staan en het juiste bedrag aan de kassa te berekenen.

–  Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren wat, wanneer en hoeveel jij koopt of welke pagina’s van de Website(s) jij op welk moment bezoekt. Zo kunnen we er beter voor zorgen dat de juiste producten op het juiste moment op voorraad zijn en zorgen we ervoor dat het gebruiksgemak van de Website(s) optimaal is.

Indien jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, maakt AnnieShape gebruik van cookies die jouw interesse in kaart brengen en op basis daarvan gerichte advertenties op maat aan jou laten zien.

Daarnaast vind je op onze Websites buttons naar social media, zoals Facebook en Twitter. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van cookies van de social mediapartijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij iets van onze Websites wilt delen. Ook worden er door derden advertenties op de Websites geplaatst, deze derden plaatsen eveneens cookies om hun diensten optimaal te kunnen verlenen.

Weigeren cookies

Jij kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren, of dat je wilt dat jouw browser jou een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor je browser instellingen moeten aanpassen. Iedere browser is anderen, je kunt het beste de handleiding van jouw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.

Artikel 6 – Beveiliging

AnnieShape hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. De Websites maakt gebruikt van de Secure Socket Layer (SSL) techniek, herkenbaar aan “https://” en het slotje in de adresbalk.

De veiligheid van jouw persoonsgegevens in jouw account hangt uiteraard ook samen met het geheimhouden van jouw accountgegevens (password). Je dient daarom zelf zorg te dragen voor zorgvuldige omgang met jouw accountgegevens en deze nooit aan een andere te verstrekken.

Artikel 7 – Recht op inzage en verwijdering

Je kunt je gegevens te allen tijde bij AnnieShape opvragen of AnnieShape verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Als je een account hebt aangemaakt, kun je jouw persoonsgegevens altijd inzien en wijzigen door in te loggen in jouw account. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat AnnieShape wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat AnnieShape deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens bij AnnieShape op te vragen of AnnieShape verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat AnnieShape wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat AnnieShape deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er ook rekening mee, dat nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

In sommige gevallen heb jij ook het recht de persoonsgegevens, die wij van jou verwerken, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en heb jij het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door AnnieShape geschiedt op de wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Voor het gebruik maken van jouw bovengenoemde rechten, kunt je een e-mail zenden naar info@AnnieShape.nl.

Artikel 8 – Derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen jou en AnnieShape, bijvoorbeeld in verband met de betaling of levering van de producten die jij hebt besteld; en/of
 2. deze derde een verwerker is van AnnieShape (zie hierna); en/of
 3. AnnieShape op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; en/of
 4. er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij AnnieShape met als gevolg dat AnnieShape persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Artikel 9 – Privacy verklaring derden

Hetprivacy en cookie policy van AnnieShape is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als AnnieShape een hyperlink op haar Websites heeft geplaatst naar deze andere websites.

Wanneer je een bestelling bij een reseller plaatst, geldt dat de reseller een eigen privacy verklaring hanteert. Deze privacy verklaring van AnnieShape is uitsluitend van toepassing voor zover dit ziet op de afhandeling van de bestelling door AnnieShape.

AnnieShape aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop derde partijen of resellers omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy en cookie verklaringen van die websites, voordat je deze bezoekt.

Artikel 10 – Verwerkers

AnnieShape schakelt derden in om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (verwerkers) verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Het gaat onder andere om dienstverleners die hostingsdiensten leveren.

Artikel 11 – Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op AnnieShape een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 10 – Contact AnnieShape

Als je vragen hebt over deze privacy verklaring, neem dan contact op met AnnieShape, hieronder vind je onze contactgegevens.

AnnieShape B.V.

Holterhofweg 327a

7536PD Enschede

E-mailadres: info@AnnieShape.nl

Artikel 11 – Wijzigen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy verklaring kan je vinden via de Websites, wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy verklaring op de Websites, voordat je nieuwe persoonsgegevens invoert.

 

Design Preview