Disclaimer

De website www.AnniePhoneCover.com is eigendom van AnnieShape b.v. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan AnnieShape. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AnnieShape niet toegestaan om deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken en/of (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopiëren of op te slaan.

Alle door AnniePhoneCover vervaardigde producten zijn met een 3D printer gemaakt en kunnen daardoor kleine onregelmatigheden bevatten, bijvoorbeeld in vorm en/of kleur. 3D geprinte onderdelen kunnen afhankelijk van het gekozen materiaal en manier van printen gevoeliger zijn voor vervorming door blootstelling aan een warmte bron. Dit is inherent aan het 3D print proces. AnnieShape doet haar uiterste best om de kleuren op getoonde foto’s op de website zo goed mogelijk weer te geven maar de getoonde kleuren kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

AnnieShape besteedt veel aandacht aan correcte vermeldingen op deze website, maar kan niettemin de juistheid daarvan niet garanderen. AnnieShape sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website (AnnieShape.nl en/of AnniePhoneCover.com). Tevens is AnnieShape niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

  • overmacht
  • door/namens jou verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie
  • onjuist gebruik van een door/namens AnnieShape geleverd product

AnnieShape is slechts aansprakelijk voor (in)directe schade, waarbij de aansprakelijkheid van AnnieShape beperkt is tot de hoogte van de betreffende orderbevestiging. Op transacties die middels deze website worden gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van AnniePhoneCover van toepassing.

 

 

Design Preview